Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Dowiedz się więcej

Przedsiębiorstwo HARTBEX Sp. z o.o. stara się spełnić najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych i jest w pełni dostosowane do wymogów rozporządzenia RODO z 2016 roku.
Jesteśmy administratorem danych osobowych swoich klientów, kontrahentów i pracowników. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną np. dane adresowe, kontaktowe, imię i nazwisko, wizerunek.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza wszelkich działania na danych osobowych takie jak ich gromadzenie, archiwizacja czy nawet tylko przeglądanie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w określonym celu, na podstawie konkretnej podstawy prawnej.

Przedsiębiorstwo HARTBEX Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:
– na podstawie udzielonej zgody,
– w celu wypełnienia umowy,
– udzielenie informacji na zapytania,
– w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Gdy cele i podstawy przetwarzania ustają, dane osobowe są usuwane.

Przedsiębiorstwo HARTBEX Sp. z o.o. dysponuje sprzętem i zabezpieczeniami pozwalającymi chronić dane osobowe przed zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, skutkami zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. W tym także celu wdrożono procedury, przeszkolono personel i przygotowano dokumentację zgodnie z przepisami krajowej ustawy o ochronie danych osobowych i europejskiego rozporządzenia RODO.

Każda osoba, której dane przetwarza Przedsiębiorstwo HARTBEX Sp. z o.o. ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu, zażądać dostępu do swoich danych, poprawić je, zażądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.
Osoba fizyczna może skorzystać z prawa do przeniesienia danych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy.

Wszelkie pytanie i sprawy związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych:

iod@hartbex.pl
tel. 666 083 746

lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
al. mjr. W. Kopisto 8a/496
35-315 Rzeszów.

Nasze placówki