Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

Nad Zalewem


Sprzedaż gotowych lokali biurowych i handlowych:

  • Podpisanie umowy przedwstępnej i wpłata całości wartości lokalu.
  • Po uregulowaniu należności następuje odbiór lokalu i przeniesienie własności
       w formie aktu notarialnego.