II część betonowania płyty fundamentowej „dennej” 7 czerwca 2017

II część betonowania płyty fundamentowej „dennej”