Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

Garden Place


Sprzedaż gotowych mieszkań:

  • Podpisanie umowy przedwstępnej i wpłata całości wartości mieszknia.
  • Po uregulowaniu należności następuje odbiór mieszkania i przeniesienie własności
       w formie aktu notarialnego.